placeholder

MobiMed - ett modernt verktyg i utvecklingen mot god och nära vård!

Möjliggör en stor del av undersökningen i patientens
trygga hemmiljö.

Ladda ner broschyr

Villy om att få vård i hemmet: ”Det här har jag tjatat om i åratal”

Vad är MobiMed?

Hur MobiMed fungerar

Med hjälp av MobiMed kan en stor del av undersökningen ske i patientens
trygga hemmiljö. Vitala data och EKG kan i realtid skickas till en läkare
som på distans kan göra sin bedömning. Vid behov finns möjlighet för
videosamtal och realtidsförskrivning av läkemedel. Patientdata skickas och
integraras sömlöst till sjukhusets journalsystem.

Beprövad teknik

MobiMed, som sedan 20 år tillbaka använts i den prehospitala
vården, har nu anpassats för att på bästa sätt stödja den växande
distansvården.

placeholder

Patienten står i centrum av vården

 • Vårdtagare och närstående får möjlighet till ökad delaktighet
  • Resurser frigörs för ökad kontinuitet i läkarkontakter och uppföljning
   • Onödiga transporter till sjukhuset eller hälsocentral minimeras
   • MobiMed stödjer en obruten vårdkedja för ”God och Nära vård”
   • Trygg och jämlik vård oavsett geografi eller demografi
   • Realtidskommunikation med specialist på distans och elektronisk hantering av vitalparametrar och journaldokumentation mellan vårdinformationssystem för ett effektivare arbete.
SE SPECIFIKATION OCH PRISER

placeholder

God och nära vård är vardag i Krokom

På hälsocentralen i Krokom har läkaren Karin Gärd digitala ronder med hemsjukvårdens sjuksköterskor. Hon hoppas att den förändringsvåg som pandemin fört med sig inte rinner ut i sanden.
Dagens medicin, 10 jun 2020

Vill du veta mer?

Vill du vara i framkanten och kombinera existerande och beprövad teknik och kompetens med nya innovativa lösningar för att möta framtidens vårdbehov? Hör av dig till oss så tar vi vårt nästa steg i framtiden tillsammans. 

placeholder

Skapar en god och effektiv distansvård

placeholder

Sparar resurser och minimerar onödiga resor till sjukhuset 

placeholder

Förenklar informationshantering och patientuppföljning

placeholder

placeholder