placeholder

När: Löpande
Plats: Digitalt
Arrangörer: TechTrade, Knowit och Omilon
Målgrupp: Vårdgivare och beslutsfattare med intresse av digitala arbetssätt och säkra patientmöten
Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Information om införande av Millennium i VGR

Cookies