placeholder

Detta kan du förvända dig av utbildningen:

  • Bakgrund videobesök i vården. Hur skiljer sig videobesök mot fysiska? Vad säger forskningen? För- och nackdelar med videobesök.
    • Innan videobesöket: Hur kan jag peppa tekniskt och annat innan videobesök?
    • Under videobesöket: Vad ska jag göra om något går fel?
    • Gruppbesök: Tips för bra gruppbesök med patienter

När: 1 juni
Plats: Digitalt (Microsoft Teams)
Arrangörer: TechTrade
Målgrupp: Vårdgivare och beslutsfattare med intresse av digitala arbetssätt och säkra patientmöten
Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Att genomföra bra videobesök med dina patienter 

Tisdag 1 juni kl 12.00-12.45

Cookies